adw. Wojciech Gryboś

adwokat

Wojciech Gryboś

adwokat

Wojciech Gryboś

Kancelaria

Kancelaria, powstała w 2001 roku, jako kontynuacja tradycji rodzinnych, sięgających lat 50-tych ubiegłego wieku.
Obecnie prowadzi obsługę prawną polskich i zagranicznych osób fizycznych i prawnych w sprawach cywilnych - w tym rodzinnych i gospodarczych oraz w sprawach karnych.
Pomoc prawna udzielana jest w formie jednorazowych porad, sporządzania opinii prawnych, zastępstwa procesowego oraz przed organami administracji i samorządu a także stałej obsługi prawnej.
Dla zapewnienia Klientowi szerokiej profesjonalnej obsługi prawnej kancelaria może tworzyć zespoły zadaniowe złożone z wysokiej klasy specjalistów w poszczególnych dziedzinach.

Dla zapewnienia kompleksowej obsługi Klientów na terenie całej Polski, kancelaria organizować może doraźną współpracę z adwokatami, radcami prawnymi i/lub rzecznikami patentowymi indywidualnie wykonującymi zawód. Stale współpracuje także z Kancelarią finansowo-księgową MNK.

Świadczenie pomocy prawnej odbywa się w lokalu kancelarii bądź w ustalonym miejscu - zgodnie z umową z Klientem.

Dyżury w kancelarii (po telefonicznym uzgodnieniu terminu):
poniedziałek, wtorek, czwartek 16.00 - 18.00
Możliwe jest także telefoniczne ustalenie innego terminu spotkania.

Wynagrodzenie

Dla wielu Klientów istotną kwestią - poza fachowością i terminowością - jest wynagrodzenie pełnomocnika.
Pozostając w zgodzie z polskimi przepisami prawa o adwokaturze, przepisami podatkowymi oraz zasadami etyki adwokackiej, wynagrodzenie ustalane jest przy przyjęciu sprawy, indywidualnie. Wpływ na jego wysokośc mają przede wszystkim: rodzaj i stan sprawy, wartość jej przedmiotu, szacowany nakład pracy oraz możliwości finansowe Klienta. Wynagrodzenie pobierane jest jednorazowo lub w częściach.
Obecnie prawo polskie nie pozwala na umowę wyłacznie uzależniającą wynagrodzenie od wyniku sprawy, jednakże dopuszcza dobrowolne succes fee.


Stała obsługa prawna

Klient, podpisując umowę o świadczenie stałej obsługi prawnej, może negocjować sposób i wysokość wynagrodzenia.
Najczęściej proponujemy ryczałtową kwotę miesięczną w połączeniu z wynagrodzeniem zadaniowym.


Zastępstwo przed sądem

Przyjmując do prowadzenia sprawę sądową, wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, w oparciu o stawki minimalne, określone w stosownym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
Obecnie obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 [t.j. Dz.U. 2023.1964].


Czynności jednorazowe

Przy czynnościach jednorazowych, takich np. jak porada prawna czy przygotowanie projektu pisma, wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie i pobierane jednorazowo.
W razie późniejszego powierzenia prowadzenia sprawy, ktorej dotyczyła czynnośc jednorazowa, kwota za nią może zostać zaliczona na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Adwokat

Adwokat Wojciech Gryboś, po złożeniu egzaminu maturalnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, w 1994 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Po odbytej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie aplikacji adwokackiej, od października 2001 prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

Jako członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, od początku swojej działalności prawniczej uczestniczy w sposób czynny w życiu Izby m.in. sprawując w latach 2004-2010 funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego ORA a od 2010 roku funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej, będąc równocześnie jego wiceprezesem. Jest członkiem Komisji Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Poza pracą zawodową, Wojciech Gryboś podejmuje także działania Pro Publico Bono. Jest m.in. współzałożycielem Stowarzyszenia Promocji Kultury Młodych oraz przygotowywał rejestrację i organizację wielu fundacji, w tym Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, zasiadał też w jej pierwszym Zarządzie. Współpracował także z Telewizją Polską S.A. przy produkcji spektakli Teatru Telewizji.
W latach 2010-2014 adwokat Wojciech Gryboś był członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia.

W czasie wolnym zajmuje się turystyką i fotografią (galeria).

Informacje

Ważną rolę w podejmowaniu decyzji - tak biznesowych jak i osobistych - odgrywają... wskaźniki.

Kancelaria nie prowadzi obsługi podatkowej, jednak - dla orientacji - poniżej przedstawiamy aktualne i archiwalne stawki podatkowe oraz aktualne przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn. W tej sekcji można również pobrać wzór pełnomocnictwa.


Spadki i dziedziczenie

Stawki podatku od spadków i darowizn i grupy dziedziczenia


Odsetki ustawowe
Aktualne i archiwalne stawki odsetek ustawowych

Odsetki skarbowe
Aktualne i archiwalne stawki odsetek skarbowych (podatkowych)

Pełnomocnictwo
Kliknij, aby pobrać lub wydrukować wzór pełnomocnictwa

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adw. Wojciech Gryboś

Aleja Sosnowa 9, 30-224 Kraków
+48.501.28.98.11
kancelaria@grybos.pl

MAPA DOJAZDU